Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Spoločnosť Honda je už veľa rokov v čele ekologického povedomia a svoju zodpovednosť ako globálny výrobca vozidiel berie veľmi vážne. Spoločnosť Honda neustále zlepšuje ekologické vlastnosti svojich výrobkov.

Zlepšenie recyklačných procesov

Honda kladie veľký dôraz na minimalizáciu negatívneho dopadu svojich výrobkov na životné prostredie. Spoločnosť Honda preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie recyklácie vozidiel s cieľom efektívnejšieho využívania a recyklácie zdrojov.            

A sa chcete zbaviť svojho starého vozidla v súlade s ochranou životného prostredia, navštívte webové stránky spoločnosti Autorecycling.