Návody a príručky

Mapy a navigácia

Cesty, podobne ako naše autá, sa stále menia. Názvy, trasy, práce na cestách a parkoviská – stále potrebujete aktuálne informácie. Aktualizujte svoj navigačný systém o najnovšie dostupné európske mapy, aby ste sa nemuseli strachovať, či ste zle neodbočili.

Pre aktualizáciu navigácie Garmin postupujte podľa vášho manuálu k navigácii respektíve navštívte stránky GARMIN a postupujte presne podľa návodu. Ako domovskú krajinu zvoľte Nemecko. 

Ak si na aktualizáciu netrúfate alebo potrebujete aktualizovať inú navigáciu ako Garmin, kontaktujte svojho dealera Honda.