Honda a benzín E10

Vo všetkých nových automobiloch Honda je palivo E10 možné použiť bez obmedzenia.

Automobily Honda a benzín E10

Vo všetkých nových automobiloch Honda je palivo  E10 možné použiť bez obmedzenia.

Vo všetkých starších typoch vozidiel Honda vybavených vstrekovaním paliva je možné použiť E10, tzn. všetky vozidlá vyrobené od roku 1994 (vrátane) a tiež niektoré typy vybavené vstrekovaním aj pred týmto rokom.

Modely vozidiel Honda vybavené karburátorom nie sú kompatibilné s palivom E10.

Prísady do paliva

Vyšší obsah etanolu v palive spôsobuje vyššiu absorbciu vody a riziko korózie súčastí palivového systému ak je palivo dlhšie skladované (v palivovej nádrži  alebo skladované v kanistroch). V takýchto prípadoch – ak sa automobil využíva občas a palivo sa nespotrebuje do mesiaca, odporúčame do čerstvého paliva, po natankovaní, použiť stabilizátor paliva. V týchto prípadoch tiež odporúčame použiť palivá s nižším obsahom etanolu. Aj po prechode na E10, by si nižší obsah etanolu mali zachovať „prémiové“ benzíny.